0
Nasza współpraca z Wydawcami nie ogranicza się tylko
do prac graficznych. W naszej pracowni powstają również
podręczniki, publikacje naukowe, albumy, beletrystyka.
Oprócz składu, redakcji technicznej oraz przygotowania
publikacji do druku oferujemy również
usługi w zakresie redakcji merytorycznej tekstów.
Wśród naszych stałych Klientów wymienić można:
Wydawnictwo ZNAK,
Wydawnictwo UNIVERSITAS,
Wydawnictwo SEMEN,
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Instytut Marketingu
.

Jako firma współtworzymy także nowe
Wydawnictwo SPRINGBOOK działające od marca 2006 roku.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

(c) MELES-DESIGN - FOTOGRAFIA I GRAFIKA