Literatura

Własna twórczość literacka

Początek lat dziewięćdziesiątych: publikacje krótkich tekstów w Miesięczniku ZNAK oraz TYGODNIKU POWSZECHNYM.

Ostatnio w 2017 roku publikowałem w GOŚCIU NIEDZIELNYM.

Książki (pod własnym nazwiskiem i pseudonimami):

Góra Skarbów

Opowieść o św. Mikołaju

O spóźnionym aniołku

Okulary szczęścia

Droga Krzyżowa wątpiącego

Polowanie na Franciszka

Dzieci Pana Boga

Pilecki. Śladami mojego taty (bestseller)

Zamiast czekolady (popularyzacja poezji)

Chwytaj dzień

Żelki dla duszy

Projekt (powieść w opracowaniu redakcyjnym u wydawcy)

Niezłomni z Auschwitz. Ucieczki z obozu śmierci (w opracowaniu redakcyjnym)